Kategoriler

İngilizce İsim - Nouns

Bu başlık altında İngilizce'de isimlerin kullanımıyla ilgili aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Article (a, an, the) kullanımı, sayılabilen/sayılamayan isimler (countable/uncountable nouns), nicelik sözcükleri (quantifiers), iyelik (possessive) ve İngilizce'de tekil, çoğul kullanımıyla (plural-singular) iligili detaylı açıklama bulabilirsiniz.

08/03/2010 11:27:01

"some, any, no" isimlerden önce kullanılan belirleyici sözcüklerdendir. Tam olarak miktarı söylemeye gerek olmadığında ya da miktar bilinmediğinde kullanılırlar. "Bazı, biraz" anlamlarına gelir. Olumlu cümlerde isimden önce kullanılır. Bazen de hiçbir artı anlam eklemez. Rica ve ikram sorularında da "some" kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde "any" kullanılır. "Hiç" anlamına gelir. Olumlu cüml


08/02/2010 18:15:15

a few, a little, many, much, a lot of; how many, how much


08/02/2010 18:08:27

Boşlukları anlama göre "a few / a little, few / little, a lot of, much / many, too many / too much, how many / how much" miktar bildiren ifadelerden uygun olanıyla doldurun.                


03/03/2010 18:36:05

İsim ön sözcükleri, isimlerin önüne gelerek "herhangi bir"liğini anlatır. Sessiz harfle başlayan tekil ve somut isimlerin başına "a" gelir. Sesli harfle başlayıp yine tekil ve somut olan isimlerin başına "an" gelir. Örnekleri çoğaltacak olursak;  ALIŞTIRMALAR:           İsim ön sözcükleri (Articles) A, AN An apple a day keeps a doctor away. (Günde bir elma doktordan uzak tutar.) 


02/17/2010 20:07:16

Aşağıdaki boşlukları parantez içindeki isimlerin çoğuluyla doldurunuz.


02/12/2010 19:47:58

İngilizce'de insanlarda iyelik ekini "-s" ile yaparız ve bu eki özel isim olsun olmasın kelimeden kesme işaretiyle ayırırız. Eğer bahsettiğimiz isim çoğul eki (-s) almış bir isimse sadece ismin sonuna kesme işareti getirilir. Düzensiz çoğul olan isimlerde isimden sonra kesme işareti ve -s eki getirilir. İlk isim cansız olduğu zaman, yani bir nesnenin özelliğinden ya da bir parçasından bahsederken


02/03/2010 22:11:11

İngilizce'de bazı isimler nesnenin tekilini ifade etseler bile çoğul kullanılırlar. Bu kelimeler de her zaman çoğul kullanılır. Dikkatinizi çektiyse hepsi iki parçadan oluşuyor, "Pair of" kullanımı There are a pair of scissors on the desk. (Masanın üstünde BİR makas var.) 


02/03/2010 21:55:18

Neither doctors .... Neither doctor .... Neither of my sisters .... Neither of my sister .... örnekleri için hem çoğul hem tekil fiil kulllanılabilir ama iki şeyden bahsettiğimiz için "neither doctor..." ya da "neither of my sister..." olarak tekil isim almaz. Neither of my sisters are doctors. Neither of my sisters is doctor. Yukarıdaki örnekte tekil ya da çoğul fiil kullanılabilir ama "neither"