Kategoriler

Ön Sözcükler - Quantifiers

İsimlerden önce kullanılan belirleyici sözcüklerdir. Miktar anlatırlar.

08/03/2010 12:48:56

Boşlukları "How many?" ya da "How much?" sorularından uygun olanıyla doldurun. (Sayılan ve sayılamayan isimlere dikkat! )                


08/03/2010 11:27:01

"some, any, no" isimlerden önce kullanılan belirleyici sözcüklerdendir. Tam olarak miktarı söylemeye gerek olmadığında ya da miktar bilinmediğinde kullanılırlar. "Bazı, biraz" anlamlarına gelir. Olumlu cümlerde isimden önce kullanılır. Bazen de hiçbir artı anlam eklemez. Rica ve ikram sorularında da "some" kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde "any" kullanılır. "Hiç" anlamına gelir. Olumlu cüml


08/02/2010 18:15:15

a few, a little, many, much, a lot of; how many, how much


08/02/2010 18:08:27

Boşlukları anlama göre "a few / a little, few / little, a lot of, much / many, too many / too much, how many / how much" miktar bildiren ifadelerden uygun olanıyla doldurun.                


02/03/2010 21:55:18

Neither doctors .... Neither doctor .... Neither of my sisters .... Neither of my sister .... örnekleri için hem çoğul hem tekil fiil kulllanılabilir ama iki şeyden bahsettiğimiz için "neither doctor..." ya da "neither of my sister..." olarak tekil isim almaz. Neither of my sisters are doctors. Neither of my sisters is doctor. Yukarıdaki örnekte tekil ya da çoğul fiil kullanılabilir ama "neither"


01/30/2010 04:15:03

              Aşağıda gördüğünüz isimlerde kullanılan ön sözcüklerle ilgili alıştırmayı yapabilirsiniz. Boşlukları "much, many, a lot of, any, a few / few, a little / little, how many / how much" 


01/21/2010 13:50:55

İsimlerin az, çok, birkaç vb. şekillerde miktarlarını belirtmek için kullanldığımız nicelik sözcüklerini göreceğiz bu bölümde. Sadece sayılabilen veya sayılamayan isimlerle kullanılanların yanısıra hem sayılan hem de sayılamayan isimlerde kullanılan nicelik sözcükleri de vardır. QUANTIFIERS -NİCELİK SÖZCÜKLERİ/BELİRLEYİCİLER I- Öncelikle sayılabilen ve sayılamayan isim ayrımı olmadan kullanılan ni