Kategoriler

Soru Zarfları

Bunlar bir eylem için sorduğumuz, “neden, niçin, nasıl, nerede/nereye” soru kelimelerdir.

02/23/2011 18:22:09

Eylemin kim tarafından yapıldığını, nerede yapıldığını, ne zaman, nasıl yapıldığını,...vb. soru yoluyla belirten zarflardır. Soru zarfları yüklemlerin anlamlarını soru yoluyla etkilerler. İngilizcede belli başlı soru zarfları şunlardır: " What, how, when, where, why"