Kategoriler

İngilizce Ünlemler - Exclamations, Interjections

Ünlemler (exclamations) sevinç, üzüntü, şaşkınlık, acıma, öfke gibi duyguları ifade eden seslerdir. Genellikle ünlem işareti ile kullanılırlar. Konuşma dilinde yazı dilindekine göre çok daha fazla kullanılırlar.

03/25/2010 16:00:51

EXCLAMATIONS (İLTİFATLAR VE HAKARETLER)     


01/22/2010 14:43:12

Sevinç, üzüntü, şaşkınlık, acıma, öfke gibi duyguları ifade eden seslerdir. Genellikle ünlem işareti ile kullanılırlar. Konuşma dilinde yazı dilindekine göre çok daha fazla kullanılırlar. İngilizce'deki ünlemler ise şunlardır: