Kategoriler

İngilizce Ünlemler - Exclamations, Interjections ( Test )

Ünlemler (exclamations) sevinç, üzüntü, şaşkınlık, acıma, öfke gibi duyguları ifade eden seslerdir. Genellikle ünlem işareti ile kullanılırlar. Konuşma dilinde yazı dilindekine göre çok daha fazla kullanılırlar.
Seçtiğiniz filtreye göre kayıt bulunamamıştır