Kategoriler

Karışık Soru Kelimeleri

Soru kelimelerini birlikte görüp, çalışabileceğiniz bölüm

03/30/2011 15:14:44

Temelde Aynı soruyu herhangi bir anlam değişikliği olmaksızın which ile de sorabiliriz. Aralarındaki fark ise şudur: Sınırsız veya belirsiz sayıda bir ihtimalden bahsediyorsak what soru kelimesini, sınırlı sayıda seçenekten bahsediyorsak which soru kelimesini kullanırız. What book do you like to read? (Hangi kitabı okumak istersin?) Which book do you like to read? (Hangi kitabı okumak istersin?) W


10/15/2010 11:05:38

Aşağıdaki soru cümlelerinin İngilizce'lerini boşluklara yazınız. Cümle sonlarında noktalama işareti kullanmayınız.


03/17/2010 19:27:24

 Türkçede : Cümlenin sonuna gelip ayrı yazılan "mi, mı, mu, mü ?" eklerinin bulunduğu cümleler onay soru cümleleridir. Bu sorular "Evet - Hayır"diye cevaplanır. İngilizcede bu soru eklerinin görevini "23" yardımcı fiil cümlenin başına gelerek yapar. Bu sorular "Yes - No " olarak cevaplanır.            SORU KELİMELERİ (question words) 


03/05/2010 14:52:51

               Soru Kelimeleri Testi 


02/26/2010 00:00:00

Choose the correct answer. (Doğru cevabı seçiniz.)                Soru Zamirleri Alıştırma - Interrogative Pronouns Exercise 


01/22/2010 14:52:56

Zamirler ismin yerini tutan sözcüklerdir. Soru zamirleri, ismin yeri tutan soru kelimeleridir. İngilizce'de beş tane soru zamiri vardır: what, which, who, whom ve whose. nesneleri sorarken kullanılır. insanlar ve nesler hakkında sorurarken kullanılır. insanlar hakkında sorarken kullanılır. insanlar için de nesneler de için de kullanılabilir, aitlik ifade eder. insanlar için kullanılır.  What  is i