Kategoriler

Sıfat Grupları - Adjective groups

Sıfatları altı grupta inceleyebiliriz: işaret sıfatları, dağıtıcı sıfatlar, miktar bildiren sıfatlar, iyelik sıfatları, soru sıfatları, niteleme sıfatları

03/04/2012 09:14:28

Sayı sıfatlarıyla ilgili alıştırma. Boşluklara doğru olan kelimeyi yazınız


03/30/2011 15:14:44

Temelde Aynı soruyu herhangi bir anlam değişikliği olmaksızın which ile de sorabiliriz. Aralarındaki fark ise şudur: Sınırsız veya belirsiz sayıda bir ihtimalden bahsediyorsak what soru kelimesini, sınırlı sayıda seçenekten bahsediyorsak which soru kelimesini kullanırız. What book do you like to read? (Hangi kitabı okumak istersin?) Which book do you like to read? (Hangi kitabı okumak istersin?) W


10/12/2010 12:06:13

İyelik bildiren sözcükler Türkçe'de de sıklıkla kullandığımız sözcüklerdir. Dilde pratiklik sağlar. Çok yaygın kullanılır ve temel konulardan biridir. Kişilerin doğrudan adını söylemek yerine bu sözcükleri kullanırız. Arkasından isim alanlara iyelik sıfatı denir. Biz aynı anlamı isimlerin arkasına eklediğimiz eklerle verirken, İngilizce'de ayrı ayrı sözcükler kullanılır. Bunlar:                   


02/10/2010 17:33:43

Aşağıdaki boşlukları dağıtıcı sıfatlardan (every, each, neither, either, both) uygun olanıyla doldurunuz. (Fill in the blanks with appropriate distributive adjective: "every, each, neither, either, both")


01/21/2010 19:04:59

 quantity adjectives used with mass (uncountable) nouns : quantity adjectives used with both count and mass nouns : We have few papers, it won't be enough to cover all the books. (Çok az kağıdımız var, bütün kitapları kaplayama yetmeyecek.) I have a few pairs of shoes. I don't need a new one. (Bir kaç çift ayakkabım var. Yenisine ihtiyacım yok.) She will be off for several days; she got flu. (Birk


01/21/2010 17:38:23

İşaret sıfatları "bu" ve "o" diye bahsettiğimiz isimlerle beraber kullanılır. Tekil isimlerle beraber İşaret Sıfatları: (this-that-these-those):  This site is new. (Bu site yenidir.) This coat isn't mine. (Bu mont benim değil.) I didn't understand this question. (Bu soruyu anlamadım.) These exercises are easy. (Bu alıştırmalar kolay.) I will plant these flowers to my garden. (Bu çiçekleri bahçeme


01/21/2010 17:37:00

Bu konuyla ilgili alıştırmayı çözmek için : Aşağıdaki örneklerden hangisine "each", hangisine "every" daha uygun? Seçiniz.     Each - Her bir Every - Her Either - Her ikisinden biri, her, her iki Neither - İkisinden hiçbiri, hiçbir each - every Exercise Each worker has his/her responsibilities. (Her bir çalışanın kendi sorumlulukları vardır.) Each child should read that book. (Her çocuğun o kitabı