Miktar Bildiren Sıfatlar - Adjectives of Quantity

01/21/2010 19:04:59

quantity adjectives used with count (countable) nouns :

 • Few: çok az
We have few papers, it won't be enough to cover all the books. (Çok az kağıdımız var, bütün kitapları kaplayama yetmeyecek.)
 • A few: bir kaç
I have a few pairs of shoes. I don't need a new one. (Bir kaç çift ayakkabım var. Yenisine ihtiyacım yok.)
 • Several: bir kaç
She will be off for several days; she got flu. (Birkaç günlüğüne izinli. Grip kaptı.)
 • Many: bir çok
He has many book in his library. (Kütüphanesinde bir sürü kitabı var.)
 • A great number of

  A large number of

  A good number of

  pek çok, bir sürü.

There was a good number of spectators. (Bir sürü izleyici vardı.)

quantity adjectives used with mass (uncountable) nouns :

 • Little: çok az
We have little bread. Please go and buy some. (Çok az ekmeğimiz var. Lütfen git al.)
 • A little: biraz
He just wants a little peace. (Sadece biraz huzur istiyor.)
 • Much: fazla
Don't put too much flour to your cake. (Kekine çok fazla un koyma.)
 • A great quantity of

  A large quantity of

  A large amount of

  A good deal of

  He spent a great deal of time while fixing her refrigirator. (Onun buzdolabını tamir ederken çok zaman harcadı.)

quantity adjectives used with both count and mass nouns :

 • No: hiç
I have no difficulty. She has no friends. (Hiç bir zorluk yaşamıyorum. Hiç arkadaşı yok.)
 • Any: herhangi bir, hiç
Did you pay any money? Are there any trees in the garden? (Para ödedin mi? Bahçede hiç ağaç var mı?)
 • Some: biraz, bazı
Some people work for only food and shelter. (Bazı insanlar sadece yiyecek ve barınma için çalışıyorlar.)
Would you mind if I some sugar into the rice. (Pilava biraz şeker koysam sakıncası olur mu?)
 • A lot of:
There was a lot of flower in her house. (Evinde çok çiçek vardı)
 • Lots of:
He've read lots of book this ear. (Bu sene bir çok kitap okudu.)
 • Plenty of: yeteri kadar, çok
We've got plenty of time before we need to leave for the airport. (Hava alanından çıkmadan önce bir sürü zamanımız var.)
There's plenty to do here. (bütün insanlar kaçıştı.)

1 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 5,00

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz