Kategoriler

İngilizce Sıfatlar - Adjectives

Sıfatlar (adjectives) bize bir şeyi tanımlar, bir şeyin nasıl olduğunu söyler. İsimlerden önce veya belli fiillerden (be, appear, become, feel....) sonra kullanılabilirler. Mesela bir adam düşünün. Nasıl bir adam? Yaşlı adam, o adam, mutlu adam, yakışıklı adam, bu adam...etc.

03/09/2012 14:40:02

sıfatlarda karşılaştırma alıştırmalarını burada çözebilirsiniz.


03/09/2012 10:26:31

Sıfat ve zarf arasındaki farkı anlamak ve pekiştirmek için bu alıştırmayı çözün.


03/04/2012 09:14:28

Sayı sıfatlarıyla ilgili alıştırma. Boşluklara doğru olan kelimeyi yazınız


03/30/2011 15:14:44

Temelde Aynı soruyu herhangi bir anlam değişikliği olmaksızın which ile de sorabiliriz. Aralarındaki fark ise şudur: Sınırsız veya belirsiz sayıda bir ihtimalden bahsediyorsak what soru kelimesini, sınırlı sayıda seçenekten bahsediyorsak which soru kelimesini kullanırız. What book do you like to read? (Hangi kitabı okumak istersin?) Which book do you like to read? (Hangi kitabı okumak istersin?) W


03/04/2011 18:01:48

"The more..., the more..." kalıbı iki olgunun birbirini etkilediği ve birbirinden etkilendiği durumları (biri değiştiğinde diğerinin de değiştiğini) ifade etmek için kullanılır. Türkçedeki "ne kadar... ,o kadar..." yapısına karşılık gelir.


10/13/2010 12:56:29

          Fill in the blanks with comperative form of the adjectives in the brackets. Use as ... as. (Boşlukları doldurmak için parantez içindeki sıfatları kullanın. as ... as (kadar) yapısıyla uygun şekilde doldurun.)