Kategoriler

İngilizce Sıfatlar - Adjectives

Sıfatlar (adjectives) bize bir şeyi tanımlar, bir şeyin nasıl olduğunu söyler. İsimlerden önce veya belli fiillerden (be, appear, become, feel....) sonra kullanılabilirler. Mesela bir adam düşünün. Nasıl bir adam? Yaşlı adam, o adam, mutlu adam, yakışıklı adam, bu adam...etc.
 

06/01/2012 00:00:00

Sıfatlarda karşılaştırma konusu ile ilgili alıştırmayı çözün


04/10/2012 00:00:00

İsimlerden önce gelen ve isimlerden sonra gelen sıfatlarla ilgili alıştırmayı çözmek için tıklayınız.


03/10/2012 00:00:00

Cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sıfatları ya da zarfları yazınız.


03/07/2012 00:00:00

Türkçede niteleme sıfatları sadece niteledikleri isimlerden önce gelirken, İngilizce’de bu sıfatlar zaman zaman niteledikleri isimden sonra da kullanılabilir.


03/01/2012 00:00:00

Sıfatlar İngilizce’de iki konumda kullanılırlar; isimden önce veya “to be” fiilinden sonra. Ancak bazı sıfatlar isimlerden önce kullanılamazlar.


01/15/2012 00:00:00

Sıfatlarla karşılaştırma yapmak için verilen resimlerden yararlanıp boşlukları doldurunuz.


06/03/2011 00:00:00

Türkçe'de "kadar" anlamını veren "as .. as" yapısıyla kullanılan İngilizce deyimlerle ilgili alıştırmayı çözün.


06/02/2011 00:00:00

Türkçe'de "kadar" anlamını veren "as .. as" yapısıyla kullanılan İngilizce deyimleri görün.


05/24/2011 00:00:00

Bu dersin içinde "at" edatı ile kullanılan sıfatları bulabilirsiniz.


03/30/2011 15:14:44

Temelde Aynı soruyu herhangi bir anlam değişikliği olmaksızın which ile de sorabiliriz. Aralarındaki fark ise şudur: Sınırsız veya belirsiz sayıda bir ihtimalden bahsediyorsak what soru kelimesini, sınırlı sayıda seçenekten bahsediyorsak which soru kelimesini kullanırız. What book do you like to read? (Hangi kitabı okumak istersin?) Which book do you like to read? (Hangi kitabı okumak istersin?) W

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)