Kategoriler

İngilizce Sıfatlar - Adjectives ( Orta )

Sıfatlar (adjectives) bize bir şeyi tanımlar, bir şeyin nasıl olduğunu söyler. İsimlerden önce veya belli fiillerden (be, appear, become, feel....) sonra kullanılabilirler. Mesela bir adam düşünün. Nasıl bir adam? Yaşlı adam, o adam, mutlu adam, yakışıklı adam, bu adam...etc.

03/09/2012 14:40:02

sıfatlarda karşılaştırma alıştırmalarını burada çözebilirsiniz.


03/09/2012 10:26:31

Sıfat ve zarf arasındaki farkı anlamak ve pekiştirmek için bu alıştırmayı çözün.


03/04/2011 18:01:48

"The more..., the more..." kalıbı iki olgunun birbirini etkilediği ve birbirinden etkilendiği durumları (biri değiştiğinde diğerinin de değiştiğini) ifade etmek için kullanılır. Türkçedeki "ne kadar... ,o kadar..." yapısına karşılık gelir.


08/11/2010 15:10:25

Try to find the mistakes and write the correct sentences below. (Hataları bulmaya çalışın ve doğru cümleleri aşağıya yazın.)


08/11/2010 15:02:11

Sıfatları kullanırken bunlara dikkat !


07/28/2010 11:12:13

Boşlukları doldurmak için big x 4, long x 2, developed x 2, large, crowded, old, popular, high, short sıfatlarını kullanın.               


07/05/2010 12:36:22

          Sıfat ve Zarf olarak farklı anlamda kullanılan sözcükler