Kategoriler

Koşul Cümleleri - Conditional Clauses

Eğer cümleleri (if clauses) olarak da adlandırabileceğimiz bu cümleleri, Türkçede eğer kelimesiyle veya " -se, -sa" ekleriyle ifade ederiz. "(Eğer) anlatırsan dinlerim." Bu örnekte gördüğünüz gibi eğer kelimesini kullanabileceğimiz gibi, sadece fiile "–sa" eki ekleyerek de şart cümleciğini oluşturabiliriz. Bu yapı İngilizce’ de temel olarak 4 ayrı şekilde kullanılır.
 

03/04/2012 00:00:00

İkiye bölünen cümleleri anlamlı ve kurallı bir şekilde eşleştiriniz.


02/18/2012 00:00:00

Geçmişe dair koşul cümlecikleri ile ilgili alıştırmayı çözmek için tıklayınız.


01/09/2012 00:00:00

"-medikçe, -madıkça, eğer olmazsa” anlamına gelen ve “if not” yerine kullanılabilen bağlaçtır. “unless” anlam olarak olumsuz, yapı olarak olumlu cümlelerde kullanılır ve cümle içerisinde tekrar “not” olumsuzluk eki kullanılmaz.


10/13/2010 16:56:23

Şart cümlecikleri ile ilgili alıştırma yapmak istiyorsanız bu testten faydanalanabilirsiniz. Boşlukları parantez içindeki fiillerin uygun şekliyle doldurunuz.


02/25/2010 14:55:27

Olayların belli bir şarta bağlandığını anlatmak için kullanılan cümlelerdir. Boşlukları fiillerin uygun halleriyle doldurunuz.


01/22/2010 14:25:40

Eğer (Şart) cümleleri olarak da adlandırabileceğimiz bu cümleleri, Türkçede eğer kelimesiyle veya -se,-sa ekleriyle ifade ederiz. (Eğer) anlatırsan dinlerim. :Bu örnekte gördüğünüz gibi eğer kelimesini kullanabileceğimiz gibi, sadece fiile -sa eki ekleyerek de şart cümleciğini oluşturabiliriz. Bu yapı İngilizce' de temel olarak 4 ayrı şekilde kullanılır. Genel geçer gerçeklerde veya her zaman olan

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)