Kategoriler

Koşul Cümleleri - Conditional Clauses

Eğer cümleleri (if clauses) olarak da adlandırabileceğimiz bu cümleleri, Türkçede eğer kelimesiyle veya " -se, -sa" ekleriyle ifade ederiz. "(Eğer) anlatırsan dinlerim." Bu örnekte gördüğünüz gibi eğer kelimesini kullanabileceğimiz gibi, sadece fiile "–sa" eki ekleyerek de şart cümleciğini oluşturabiliriz. Bu yapı İngilizce’ de temel olarak 4 ayrı şekilde kullanılır.

10/13/2010 16:56:23

Boşlukları parantez içindeki fiillerin uygun şekliyle doldurunuz.


02/25/2010 14:55:27

Fill in the blanks with appropriate form of the verb in the bracets.


01/22/2010 14:25:40

Eğer (Şart) cümleleri olarak da adlandırabileceğimiz bu cümleleri, Türkçede eğer kelimesiyle veya -se,-sa ekleriyle ifade ederiz. (Eğer) anlatırsan dinlerim. :Bu örnekte gördüğünüz gibi eğer kelimesini kullanabileceğimiz gibi, sadece fiile -sa eki ekleyerek de şart cümleciğini oluşturabiliriz. Bu yapı İngilizce' de temel olarak 4 ayrı şekilde kullanılır. Genel geçer gerçeklerde veya her zaman olan