Kategoriler

Soru Zamirleri - Interrrogative Pronouns

who, whom, what, which, whose...

02/26/2010 00:00:00

Choose the correct answer. (Doğru cevabı seçiniz.)                Soru Zamirleri Alıştırma - Interrogative Pronouns Exercise 


01/22/2010 14:52:56

Zamirler ismin yerini tutan sözcüklerdir. Soru zamirleri, ismin yeri tutan soru kelimeleridir. İngilizce'de beş tane soru zamiri vardır: what, which, who, whom ve whose. nesneleri sorarken kullanılır. insanlar ve nesler hakkında sorurarken kullanılır. insanlar hakkında sorarken kullanılır. insanlar için de nesneler de için de kullanılabilir, aitlik ifade eder. insanlar için kullanılır.  What  is i