Kategoriler

Emir Cümleleri - Imperative Sentences

Bir kişiden bir şey yapmasını veya bir şeyi yapmamasını isterken emir cümlelerini kullanırız. İngilizcede fiiller yalın halleriyle emir cümlelerini oluştururlar. Sadece karşımızdaki kişi veya kişilere kullanabildiğimiz bu cümleler vasıtasıyle ricalarımızı da iletebiliriz. Olumsuz emir cümlelerinde ise fiilden önce “Don’t” kullanılır.

06/24/2010 11:53:46

How to make a chocolate cake?


01/28/2010 11:52:19

Bir kişiden birşey yapmasını veya birşeyi yapmamasını isterken "emir cümlelerini" kullanırız.