Kategoriler

Edilgen Cümleler - Passive Sentences

Eylemi yapan bilinmiyorsa, önemsizse veya çok belirginse; yapılan işlerin daha önemli olduğu durumlarda; anlatıma resmi ifade katmak veya eylemi kişisel olmaktan kurtarmak için; ya da özneyi vurgulamak istediğimizde edilgen cümleler (passive voice) kullanırız.

10/01/2010 12:06:20

Edilgen cümlelerle ilgili alıştırmayı çözün.


03/19/2010 16:13:43

Aşağıdaki cümleleri edilgen cümlelere çevirin.


02/02/2010 00:01:08

Yan cümleciği edilgen yapmak istediğimiz zaman ya yan cümleciğin öznesini nesne olarak başa getiriyoruz ya da ana cümledeki fikiri genel olarak başa alıyoruz. ETKEN - EDİLGEN ( Kişili- Kişisiz yapılar) We believe that you are very successful. (Senin çok başarılı olduğuna inanıyoruz.) They say that women live longer than men. (Kadınların erkeklerden saha uzun yaşadığını söylüyorlar.) People think t


01/22/2010 14:59:50

Edilgen cümleler nesnenin cümle başında kullanılıp öznenin isteniyorsa cümle sonuna "by" ile eklendiği cümlelerdir.