Kategoriler

Edilgen Cümleler - Passive Sentences ( Test )

Eylemi yapan bilinmiyorsa, önemsizse veya çok belirginse; yapılan işlerin daha önemli olduğu durumlarda; anlatıma resmi ifade katmak veya eylemi kişisel olmaktan kurtarmak için; ya da özneyi vurgulamak istediğimizde edilgen cümleler (passive voice) kullanırız.

10/01/2010 12:06:20

Edilgen cümlelerle ilgili alıştırmayı çözün.


03/19/2010 16:13:43

Aşağıdaki cümleleri edilgen cümlelere çevirin.