Kategoriler

İngilizce'de Zarflar - Adverbs

Zarf fiili tanımlayan yani bize fiil hakkında daha fazla bilgi veren kelimelerdir. Bir hareketin veya bir oluşun nasıl, ne zaman, nerede, ne kadar sıklıkla olduğu gibi özellikleri zarflarla ifade ederiz.

03/09/2012 15:04:23

Zarflarda karşılaştırmayla ilgili alıştırmayı çözün.


03/09/2012 13:44:44

"zarflarda karşılaştırma" ile ilgili alıştırmaları burada çözebilirsiniz.


03/09/2012 10:26:31

Sıfat ve zarf arasındaki farkı anlamak ve pekiştirmek için bu alıştırmayı çözün.


03/08/2012 18:31:12

sıklık zarfları ile ilgili alıştırmayı buradan çözebilirsiniz.


03/08/2012 15:44:49

Zaman zarfları ile ilgili alıştırmaları çözebilirsiniz.


05/01/2011 00:00:00

Durum zarfları ile ilgili alıştırmayı buradan çözebilirsiniz.


02/23/2011 18:22:09

Eylemin kim tarafından yapıldığını, nerede yapıldığını, ne zaman, nasıl yapıldığını,...vb. soru yoluyla belirten zarflardır. Soru zarfları yüklemlerin anlamlarını soru yoluyla etkilerler. İngilizcede belli başlı soru zarfları şunlardır: " What, how, when, where, why"


02/22/2011 18:19:02

Beraber kullanıldıkları sıfatın, fiilin veya başka bir zarfın anlamını zayıflatıp güçlendirirler. Birşeyin gücünü yada yoğunluğunu ifade etmekte kullanırız. How? How big...? How important...? gibi sorulara cevap verir.


02/21/2011 00:16:35

Eylemin ne kadar sıklıkla oluştuğunu bildirir. Yardımcı fiilden sonra, ana fiilden önce gelirler.


02/20/2011 00:09:29

Eylemin zamanını bildirir. Genellikle sonda yer alırlar. Zamanı vurgulamak istediğimizde başta da yer alırlar. Zaman zarfları fiile sorulan "When?" sorusuna cevap verir.