Kategoriler

İngilizce'de Zarflar - Adverbs

Zarf fiili tanımlayan yani bize fiil hakkında daha fazla bilgi veren kelimelerdir. Bir hareketin veya bir oluşun nasıl, ne zaman, nerede, ne kadar sıklıkla olduğu gibi özellikleri zarflarla ifade ederiz.
 

03/10/2012 00:00:00

Cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sıfatları ya da zarfları yazınız.


11/08/2011 00:00:00

Sıfat ve Zarf halleri aynı yazılan kelimeri örneklerle beraber burada bulabilirsiniz.


06/29/2011 00:00:00

Yer zarfları yer bildiren kelimelerdir. Yer zarfları ile ilgili alıştırmayı buradan çözebilirsiniz.


05/14/2011 00:00:00

Zaman Zarfları eylemin zamanını bildirirler. Genellikle cümlenin sonunda yer alırlar. Zaman zarflarıyla ilgili alıştırmayı buradan çözebilirsiniz.


05/12/2011 00:00:00

yer zarfları, genellikle fiillerin arkasından gelen; "nereye" ve "nerede" sorularına cevap veren kelimelerdir.


05/12/2011 00:00:00

Sıklık Zarfları eylemin ne kadar sıklıkla oluştuğunu bildiren kelime veya kelime gruplarıdır. Buradan sıklık zarfları ile ilgili alıştırmamızı çözebilirsiniz.


05/01/2011 00:00:00

Fiile nasıl sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevaplar durum / tarz zarflarıdır. Durum zarfları genellikle fiil ve nesneden sonra yer alır.Durum zarfları ile ilgili alıştırmayı buradan çözebilirsiniz.


02/23/2011 18:22:09

Eylemin kim tarafından yapıldığını, nerede yapıldığını, ne zaman, nasıl yapıldığını,...vb. soru yoluyla belirten zarflardır. Soru zarfları yüklemlerin anlamlarını soru yoluyla etkilerler. İngilizcede belli başlı soru zarfları şunlardır: " What, how, when, where, why"


02/22/2011 18:19:02

Beraber kullanıldıkları sıfatın, fiilin veya başka bir zarfın anlamını zayıflatıp güçlendirirler. Birşeyin gücünü yada yoğunluğunu ifade etmekte kullanırız. How? How big...? How important...? gibi sorulara cevap verir.


02/21/2011 00:16:35

Eylemin ne kadar sıklıkla oluştuğunu bildirir. Yardımcı fiilden sonra, ana fiilden önce gelirler.

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)