Kategoriler

İngilizce'de Bağlaçlar - Conjunctions

Birleşme anlamına gelen "junction" kelimesinden gelen bağlaçlar 7 kelime grubundan bir tanesini oluştururlar. Bağlaçları kelimeleri, kelime gruplarını ve cümlecikleri ve cümleleri birbirine bağlamak için kullanırız.

03/09/2012 12:31:53

After ve When ile ilgili alıştırmaları burada çözebilirsiniz.


03/07/2012 17:51:03

Although, though, even though / despite, inspite of bağlaçlarıyla ilgili alıştırmayı çözün.


03/07/2012 16:56:31

Sıralı bağlaçlarla ilgili alıştırmayı çözün.


03/07/2010 16:12:33

OWE (ouv)  kelimesinin farklı kullanımlarını görün.


02/18/2010 16:19:23

Example: Question: He was very tired. So he slept early. Answer: He was so tired that he slept early.


02/11/2010 14:25:06

"and, but, or, so, for" bağlaçlarını anlama göre boşluklara yerleştirin.


02/03/2010 22:04:54

Although: -rağmen   Whereas: oysa   However: ne var ki, oysa, ancak   In spite of: -e rağmen   Despite: -e rağmen  İngilizce Present Perfect Tense (özne+have-has+fiil3) veya İngilizce Present Perfect Continuous Tense (özne+have-has+been+fiiling) ile kullanılan zaman zarfları:  just: henüz,şimdi   already: çoktan, zaten   yet: henüz(olumsuz )  never: hiç   ever: hiç ( so


01/21/2010 14:36:42

kelimesinden gelen baçlarlar 7 kelime grubundan bir tanesini oluştururlar. Bağlaçları kelimeleri, kelime gruplarını ve cümlecikleri ve cümleleri birbirine bağlamak için kullanırız.  Bağlaç Çeşitleri: Bağlaçlar temel olarak üç gruba ayrılır: Eşgüdüm Bağlaçlar (Coordinators), Yan cümle Bağlaçları (Subordinators), Cümleleri bağlayan Bağlaçlar (Sentence Connectors) Eşgüdüm Bağlaçlar - Coordinators: İk


01/21/2010 14:20:42

Bağlantılı/Denklik Bağlaçları - Correlative conjunctions Denklik bağlaçları iki yapıyı iki kelime ile birbirine bağlar. hem....... hem de  I can go both to Italy and Spain this summer. : sadece .......... değil ........... aynı zamanda Olumlu yapılarda kullanılır, anlamı olumsuza çevirir. If this project fails it will affect not only our department, but also the whole organization. He not only tur