Kategoriler

İngilizce'de Bağlaçlar - Conjunctions

Birleşme anlamına gelen "junction" kelimesinden gelen bağlaçlar 7 kelime grubundan bir tanesini oluştururlar. Bağlaçları kelimeleri, kelime gruplarını ve cümlecikleri ve cümleleri birbirine bağlamak için kullanırız.
 

01/03/2013 00:00:00

A test about conjunctions in English.


01/23/2012 00:00:00

Örnek vermek için kullanılan bağlaçları örnek cümlelerle görmek için tıklayınız.


10/17/2011 00:00:00

Zaman bağlaçları ile ilgili dersimizi okuduktan sonra bu alıştırmayı çözebilirsiniz. Boşluklara en uygun bağlacı yazınız.


07/13/2011 00:00:00

Eşgüdüm bağlaçlarıyla ilgili bu alıştırmayı çözmek için tıklayın. both .. and, either .. or, neither .. nor


06/30/2011 11:25:00

Zıtlık bağlaçları arasındaki kullanım farklarını görmek ve pekiştirmek için bu alıştırmayı çözün.

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)