Kategoriler

Sıfat Cümlecikleri - Adjective Clauses

Sıfat cümlecikleri (adjective clauses) isimleri açıklamak için kullandığımız cümlelerdir. Bu cümlecikleri "who, which, that, whom, whose, where, when" ve "why" zamirleriyle birlikte kullanabildiğimiz gibi bazen de hiçbir zamir kullanmaksızın oluşturabiliriz.
 

09/04/2011 00:00:00

Sıfat cümleciklerinde edat kullanımı ile ilgili dersimizi okuduktan sonra bu alıştırmayı yapabilirsiniz. Boşluklara uygun olan edat yerleştiriniz.


09/02/2011 00:00:00

Sıfat cümleciklerinde edatları “whom” ve “which”te cümleciğin sonunda kullanabildiğimiz gibi “which/who/whom”um önünde de kullanabiliyoruz. Akademik veya diğer resmi yazışmalarda edatın cümle sonunda kullanılması uygun olmaz. O yüzden bu şekilde kullanım tercih edilir.


07/21/2011 00:00:00

Bilinen ve hakkında ek bilgi verilmese de anlaşılan isimler hakkında biraz daha ayrıntı vermek için kullanılırlar.Ek bilgi verek sıfat cümleciklerindeki bilgi çok gerekli değildir, Bu tür cümlecikler yazı dilinde iki virgül arasında bulunurlar. Konuşma dilinde ise farklarını tonlamadan anlayabiliriz.


05/25/2011 00:00:00

Reduction of relative clauses active and passive - Sıfat cümleciklerinde kısaltma etken ve edilgen cümleler


05/08/2011 00:00:00

Reduction of relative clauses - Sıfat cümleciklerinde kısaltma. Eğer who, which, that ... kelimlerinden sonra başka bir özne geliyorsa bu kelimeler atılabilir.


04/26/2011 09:49:00

Reduction of relative clauses - Preposotions / Sıfat cümleciklerinin kısaltılması - edatlar


10/17/2010 00:00:00

Sıfatlar isimleri niteleyen, özelliklerini anlatan kelimelerdir. Sıfat cümlecikleri ise aynı görevi bir cümleciğin üstlendiği yapılardır.


02/01/2010 23:48:05

which: nesneleri açıklarken kullanılır.  where: yer söz konusu olduğunda kullanılır. who: insanlarda kullanılır. Which-Who-Where in Relative/Adjectival Clauses He works for a firm which produces software. (Yazılım üreten bir firmada çalışıyor) The car which we hired broke down. (Kiraladığımız araba bozuldu.) The place where the accident happened is here. (Kazanın olduğu yer işte burası.) What's th

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)