Kategoriler

Zaman-Sıklık Zarfları - Adverbs of Frequency

Bir eylemin ne zaman ya da ne sıklıkla yapıldığını belirten sözcüklerdir. Örn. Sabahları canım bir şey yemek istemiyor. – I don’t feel like eating anything in the mornings.

03/08/2012 18:31:12

sıklık zarfları ile ilgili alıştırmayı buradan çözebilirsiniz.


03/08/2012 15:44:49

Zaman zarfları ile ilgili alıştırmaları çözebilirsiniz.


02/21/2011 00:16:35

Eylemin ne kadar sıklıkla oluştuğunu bildirir. Yardımcı fiilden sonra, ana fiilden önce gelirler.


02/20/2011 00:09:29

Eylemin zamanını bildirir. Genellikle sonda yer alırlar. Zamanı vurgulamak istediğimizde başta da yer alırlar. Zaman zarfları fiile sorulan "When?" sorusuna cevap verir.