Kategoriler

Zaman-Sıklık Zarfları - Adverbs of Frequency

Bir eylemin ne zaman ya da ne sıklıkla yapıldığını belirten sözcüklerdir. Örn. Sabahları canım bir şey yemek istemiyor. – I don’t feel like eating anything in the mornings.
 

05/14/2011 00:00:00

Zaman Zarfları eylemin zamanını bildirirler. Genellikle cümlenin sonunda yer alırlar. Zaman zarflarıyla ilgili alıştırmayı buradan çözebilirsiniz.


05/12/2011 00:00:00

Sıklık Zarfları eylemin ne kadar sıklıkla oluştuğunu bildiren kelime veya kelime gruplarıdır. Buradan sıklık zarfları ile ilgili alıştırmamızı çözebilirsiniz.


02/21/2011 00:16:35

Eylemin ne kadar sıklıkla oluştuğunu bildirir. Yardımcı fiilden sonra, ana fiilden önce gelirler.


02/20/2011 00:09:29

Eylemin zamanını bildirir. Genellikle sonda yer alırlar. Zamanı vurgulamak istediğimizde başta da yer alırlar. Zaman zarfları fiile sorulan "When?" sorusuna cevap verir.

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)