Kategoriler

İndirgenen Yapılar - Reduced Clauses

Klasik yapıların kısaltılarak kullanılmasına indirgenen yapı denir. Örneğin: “The boy who has a hat is your new teacher.” Cümlesini indirgemek için “The boy with the new hat is your teacher.”

05/25/2011 00:00:00

Reduction of relative clauses active and passive - Sıfat cümleciklerinde kısaltma etken ve edilgen cümleler


05/08/2011 00:00:00

Reduction of relative clauses - Sıfat cümleciklerinde kısaltma. Eğer who, which, that ... kelimlerinden sonra başka bir özne geliyorsa bu kelimeler atılabilir.


04/26/2011 09:49:00

Reduction of relative clauses - Preposotions / Sıfat cümleciklerinin kısaltılması - edatlar