Kategoriler

Which - Which


03/07/2012 17:44:08

soru kelimelerinden whose ve which ile ilgili alıştırmaları buradan çözebilirsiniz.


05/03/2011 12:06:00

Which soru kelimesi hangi anlamına gelir. Which genellikle isimle birlikte kullanılır. Hangi kitap, hangi aday, hangi şehir... Bu soru kelimesini belli bir grupta bulunan elemanı ayırt edebilmek için kullanırız. Sınırlı sayıda seçenek olduğunda which’i kullanırız.