Kategoriler

Sıfat Cümleciklerinde İndirgeme - Reduction of Relative Clauses


05/25/2011 00:00:00

Reduction of relative clauses active and passive - Sıfat cümleciklerinde kısaltma etken ve edilgen cümleler


05/08/2011 00:00:00

Reduction of relative clauses - Sıfat cümleciklerinde kısaltma. Eğer who, which, that ... kelimlerinden sonra başka bir özne geliyorsa bu kelimeler atılabilir.


04/26/2011 09:49:00

Reduction of relative clauses - Preposotions / Sıfat cümleciklerinin kısaltılması - edatlar