Kategoriler

Soru Kelimeleri - Question Words

İngilizce'de soru sormak için kullandığımız kelimeler "who, which, when, where, how, why..." ve soru yapısı ilgili dersler ve alıştırmalar
 

01/01/2012 00:00:00

Verilen sorularda boşluklara gelmesi gereken soru kelimelerii işaretleyiniz.


06/22/2011 00:00:00

Fiillerin hangi prepositionlarla kullanıldığını göz önünde bulundurarak whom'dan önce gelmesi gerek prepositiona dikkat ediniz.


06/20/2011 00:00:00

Soru kelimeleri ile ilgili dersleri okuduktan sonra basit seviyedeki bu testi çözebilirsiniz. Boşluklara uygun seçenekleri işaretleyiniz.


06/18/2011 00:00:00

"What" türkçede "ne" anlamına gelir. What soru kelimesiyle ilgili örneklerle zenginleştirilmiş dersi görmek için tıklayınız.


06/16/2011 00:00:00

''How'' soru kelimesi, ingilizce 'de tek başına kullanıldığı zaman "nasıl" anlamına gelir. “How”, kendi başına yol-yöntem sormak ve ya bir durum ya da nitelik hakkında birşeyler sormak için kullanırız. Bununla ilgili dersi görmek için tıklayınız.


06/11/2011 00:00:00

"Whom" soru kelimesi türkçede "kimi, kime" anlamına gelmektedir. Örnek cümlelerini ve bu cümleler içinde edatlarla beraber nasıl kullanıldıklarını görmek için tıklayınız.


06/10/2011 00:00:00

"Why" soru kelimesi türkçede "neden" anlamına gelir. Sebep - sonuç öğrenmek için kullandığımız bu soru kelimesinin örneklerle açıklamasını, dikkat edilmesi gereken noktaları görmek için tıklayınız.


06/07/2011 00:00:00

Where soru kelimesi türkçede “nerede,nereye” anlamına gelir. Bir soru cümlesinin başındaki “where” kelimesi eylemin nerede yapıldığını sormak için kullanılır. Kısacası; yönerge almak, yer ve yön sormak , bir yeri tarif ettirmek için “where” kullanılır.


06/04/2011 00:00:00

Türkçedeki karşılığı "kim" olan soru kelimesidir. Cümlede öznenin ya da nesnenin yerine tutabilir. Bu ayrımın daha iyi anlaşılabilmesi için cümleler "who"nun karşılığı olarak nesne ve özne alt başlığı altında verilmiştir.


05/15/2011 00:00:00

“Which” soru kelimesi “hangi” anlamına gelir. Which genellikle isimle birlikte kullanılır. “Hangi kitap”, “hangi aday”, “hangi şehir”... Bu soru kelimesini belli bir grupta bulunan elemanı ayırt edebilmek için kullanırız. Sınırlı sayıda seçenek olduğunda which’i kullanırız.

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)