Kategoriler

Soru Kelimeleri - Question Words

İngilizce'de soru sormak için kullandığımız kelimeler "who, which, when, where, how, why..." ve soru yapısı ilgili dersler ve alıştırmalar

03/07/2012 17:44:08

soru kelimelerinden whose ve which ile ilgili alıştırmaları buradan çözebilirsiniz.


05/03/2011 12:06:00

Which soru kelimesi hangi anlamına gelir. Which genellikle isimle birlikte kullanılır. Hangi kitap, hangi aday, hangi şehir... Bu soru kelimesini belli bir grupta bulunan elemanı ayırt edebilmek için kullanırız. Sınırlı sayıda seçenek olduğunda which’i kullanırız.


04/20/2011 16:37:00

"When" soru kelimesi Türkçe'de "ne zaman" anlamına gelir, bun konuyla ilgili dersi görmek için tıklayınız..


03/30/2011 15:14:44

Temelde Aynı soruyu herhangi bir anlam değişikliği olmaksızın which ile de sorabiliriz. Aralarındaki fark ise şudur: Sınırsız veya belirsiz sayıda bir ihtimalden bahsediyorsak what soru kelimesini, sınırlı sayıda seçenekten bahsediyorsak which soru kelimesini kullanırız. What book do you like to read? (Hangi kitabı okumak istersin?) Which book do you like to read? (Hangi kitabı okumak istersin?) W


10/15/2010 11:05:38

Aşağıdaki soru cümlelerinin İngilizce'lerini boşluklara yazınız. Cümle sonlarında noktalama işareti kullanmayınız.


08/03/2010 12:48:56

Boşlukları "How many?" ya da "How much?" sorularından uygun olanıyla doldurun. (Sayılan ve sayılamayan isimlere dikkat! )                


07/28/2010 16:42:48

"Whose' soru kelimesi aitlik sorar. Kendisinden sonra mutlaka bir isim alır. 1. It's Ali's. 2. It's mine. 3. Your phone is ringing. 4. My car is broken. 5. Stephenie Meyer's book. 6. He is my kid. 7. Kerim's. Aşağıdaki cümlelerin İngilizce karşılıklarını yazınız.           Exercise 1. Whose book is this? (Bu kimin kitabı?) 2. Whose car is this? (Bu kimin arabası?) 3. Whose cell phone is ringing? (


03/17/2010 19:27:24

 Türkçede : Cümlenin sonuna gelip ayrı yazılan "mi, mı, mu, mü ?" eklerinin bulunduğu cümleler onay soru cümleleridir. Bu sorular "Evet - Hayır"diye cevaplanır. İngilizcede bu soru eklerinin görevini "23" yardımcı fiil cümlenin başına gelerek yapar. Bu sorular "Yes - No " olarak cevaplanır.            SORU KELİMELERİ (question words) 


03/05/2010 14:52:51

               Soru Kelimeleri Testi