Kategoriler

Sıfatların Sıralanması - The Order Of Adjectives

Bir isim için birden fazla sıfat kullanıyorsak belli bir sıraya göre yapmamız, önceliklendirmemiz gerekmektedir.