Kategoriler

Zarf Cümlecikleri - Adverb Clauses

Ana cümleyi niteleyen ve zarf görevi taşıyan yan cümleciklere İngilizce’de “adverbial clauses” denir. Zarf cümlecikleri kullanıldıkları yere ve üstlendikleri göreve göre farklı zarflarla ve farklı yapılarda kurulurlar.

02/18/2010 16:19:23

Example: Question: He was very tired. So he slept early. Answer: He was so tired that he slept early.


01/22/2010 19:20:52

So - Sıfat -That : Öyle ....... ki : Such - Sıfat - İsim -That: Öyle ......... ki: Mary is so beautiful that every man likes her. (Mary öyle güzel ki her erkek ondan hoşlanır.) I am so tired that I cannot explain now. (Öyle yorgunum ki şu an açıklayamayacağım.) You are so important for me that I want to be with you rest of my life. (Benim için öyle değerlisin ki hayatımın kalanında seninle olmak i


01/22/2010 16:29:47

Ana cümleyi niteleyen ve zarf görevi taşıyan yan cümleciklere İngilizce'de Zaman belirten zarf cümlecikleri oluşturulurken Zarf cümlecikleri cümlenin başına ya da sonuna gelebilir. Yan cümlecik başa yerleştirildiğinde ana cümleden virgülle ayrılmalıdır. Yer belirten zarf cümlecikleri İngilizce'de bu gruptaki zarf tümlecikleri manner başlığı altında incelenir ve eylemin ya da eylemi yapan kişinin t