Zarf Cümlecikleri - Adverbial Clauses

01/22/2010 16:29:47

Ana cümleyi niteleyen ve zarf görevi taşıyan yan cümleciklere İngilizce'de "adverbial clauses" denir. Zarf cümlecikleri kullanıldıkları yere ve üstlendikleri göreve göre farklı zarflarla ve farklı yapılarda kurulurlar.

Zaman Belirten Zarf Cümlecikleri

Zaman belirten zarf cümlecikleri oluşturulurken "when, while, as, whenever, after, before, since, until, as, by the time, as long as, scarcely / hardly when, as soon asve "no soonergibi zaman zarfları kullanılır

Zarf cümlecikleri cümlenin başına ya da sonuna gelebilir. Yan cümlecik başa yerleştirildiğinde ana cümleden virgülle ayrılmalıdır.

While she was washing the dishes, the children played games. (O bulaşıkları yıkarken çocuklar oyun oynadılar.)
I will go to Europe as soon as I save enough money. (Yeterli para biriktirir biriktirmez Avrupa'ya gideceğim.)
By the time she arrived there, she had been on road for 8 hours. (Oraya vardığında 8 saattir yoldaydı.)
You can go out after you finish your homework. (Ödevini bitirince dışarı çıkabilirsin.)
Scarcely  had we started watching the movie when they came. (Onlar geldiğinde filmi izlemeye henüz başlamıştık.)
Since she left her husband, she has been too happy. (Kocasından ayrıldığından beri çok mutlu.)
As you go  please ttake the box too. (Giderken kutuyu da al lütfen.)

Yer Belirten Zarf Cümlecikleri

Yer belirten zarf cümlecikleri "where, wherever, as near as, as far as" gibi yer ifadeleri kullanılarak kurulur.

He cannot go wherever he wants. (O istediği her yere gidemez.)
I will escape as far as I can. (Kaçabildiğim kadar uzağa kaçacağım.)
They didn't find him where they expected. (Onu umdukları yerde bulamadılar.)
You should stand as near as you can. (Olabildiğiniz kadar yakında durmalısınız.)
My parents find me wherever I am. (Nerede olursam olayım annebabam beni bulur.)

Tavır, Davranış, Tarz Belirten Zarf Cümlecikleri

İngilizce'de bu gruptaki zarf tümlecikleri manner başlığı altında incelenir ve eylemin ya da eylemi yapan kişinin tavrını ya da tarzını belirtir ve "as, in that, how, as if , as though" ile birlikte ifade edilir.

You look as if you are crazy. (Çıldırmış gibi bakıyorsun.)
He should behave as how he feels. (Nasıl hissediyorsa öyle davranmalı.)
I'm hungry as if I haven't eaten anything for days. (Günlerdir hiçbir şey yememiş gibi açım.)
They behave well towards Ayça as though they love her very much. (Ayça'ya onu çok seviyorlarmış gibi iyi davrandılar.)
Deniz tried to sing the song as her best singer did. (Deniz şarkıyı en sevdiği şarkıcının söylediği gibi söylemeyi denedi.)

Sonuç / Etki Anlatan Zarf Cümlecikleri

İki cümle arasında etki ya da sonuç bakımından bir ilişki var ise "so ...... that, such ...... that, so" kullanılarak iki cümle birbirine bağlanır.

I worked so hard that I couldn't rest all night. (O kadar çok çalıştım ki tüm gece uyumadım.)
Leyla gives such good examples that you understand the subject. (Leyla o kadar güzel örnekler verir ki konuyu hemen anlarsın.)
He wants to go holiday, so he resigned. (Tatile gitmek istiyor bu yüzden işten ayrıldı.)

Amaç ve Sakınma Anlatan Zarf Cümlecikleri

İki cümle birbirine amaç ve sakınma ilişkisi var ise "in order that, so that, lest, for fear that, in case" kullanılarak birbirine bağlanılır.

He reminded me for fear that I would forget the file. (Dosyayı unuturum korkusuyla bana hatırlattı.)
You should wear your coat in case it is cold. (Soguk olma ihtimaline karşılık ceketini giymelisin.)
I will buy some food so that I can cook for the guests. (Yiyecek alacağım ki misafirlerime yemek pişirebiliyim.)
They calls us in order that they hear the news. (Haberleri ögrenebilmek için bizi ararlar.)

Neden Anlatan Zarf Cümlecikleri

Yan cümlecik ana cümleyi neden bakımından niteliyorsa yan cümlecik ana cümleye "because, since, as, for seeing that, now that, due to, due to the fact that, owing to the fact that, on account of, because (of)" bağlanır.

Because she was young, she was inexperienced. (Çok genç olduğu için deneymsizdi.)
Günce doesn't go to that hospital since it is so far. (Uzak olduğu için Günce o hastahaneye gitmiyor.)
He must sleep, for it is too late. (Çok geç olduğu için uyuması gerekiyor.)
Due to the fact that  they will marry, their families should get on well, too. (Evlenecekleri için aileleri de iyi anlaşmalı.)

1 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 5,00

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz