adverbial clauses konu anlatımı


01/22/2010 16:29:47

Ana cümleyi niteleyen ve zarf görevi taşıyan yan cümleciklere İngilizce'de Zaman belirten zarf cümlecikleri oluşturulurken Zarf cümlecikleri cümlenin başına ya da sonuna gelebilir. Yan cümlecik başa yerleştirildiğinde ana cümleden virgülle ayrılmalıdır. Yer belirten zarf cümlecikleri İngilizce'de bu gruptaki zarf tümlecikleri manner başlığı altında incelenir ve eylemin ya da eylemi yapan kişinin t