ingilizce dilbilgisi


03/30/2011 15:14:44

Temelde Aynı soruyu herhangi bir anlam değişikliği olmaksızın which ile de sorabiliriz. Aralarındaki fark ise şudur: Sınırsız veya belirsiz sayıda bir ihtimalden bahsediyorsak what soru kelimesini, sınırlı sayıda seçenekten bahsediyorsak which soru kelimesini kullanırız. What book do you like to read? (Hangi kitabı okumak istersin?) Which book do you like to read? (Hangi kitabı okumak istersin?) W


01/22/2010 19:23:22

Geçmişteki alışkanlıklarımızda bahsederken "used to" kullanırız.


01/22/2010 19:20:52

So - Sıfat -That : Öyle ....... ki : Such - Sıfat - İsim -That: Öyle ......... ki: Mary is so beautiful that every man likes her. (Mary öyle güzel ki her erkek ondan hoşlanır.) I am so tired that I cannot explain now. (Öyle yorgunum ki şu an açıklayamayacağım.) You are so important for me that I want to be with you rest of my life. (Benim için öyle değerlisin ki hayatımın kalanında seninle olmak i


01/22/2010 19:16:59

Used to geçmişteki alışkanlıklarımız için kullanılır. Söylenmese de bu yapıda eskiden ifadesini hissederiz. Olumsuz cümle veya soru cümlesi yapmak için Be used to alışkanlıklarımızdan bahsetmek için kullanılır. Bu yapıyı takiben fiil kullanmak istersek fiillerimiz Get used to alışmak anlamında kullanılır. Bütün sıfatları fiil yapmamızı sağlayan get used to: alışkın yapısını da fiile çevirir bu say


01/22/2010 19:15:08

/  Öneri Cümlelerinde Günlük Konuşmada Bazen Şu Kullanımları da Vardır 


01/22/2010 19:04:42

I'm: I am --- I'm going to home. I'll: I will --- I'll be waiting for you. I'd: I had / I would --- I'd been waiting for you that guy came and say something I didn't undertand. OR I'd rather stay at home than going that boring places. I've: I have --- I've been looking for you. You're: You are --- You're being too rude to me. You'll: You will --- You'll be sorry! You'd : You had / would --- You


01/22/2010 16:37:57

İngilizce'de present, past ve perfect olmak üzere 3 ulaç kullanımı vardır. Present Participle: Ne zaman kullanabiliriz? 


01/22/2010 16:34:13

Devrik yapılar yapılan eylemin, yani fiilin öznenin önüne alınmasıyla oluşturulurlar. İngilizce'de cümle başına 4. Devrik cümleleri sonuç bildiren zarf cümlecikleri ile de kullanırız.:  So  sad did I feel that nothing could cheer me.  Such  a beautiful dress has he bought for her that everybody admires. Devrik cümleleri nerelerde kullanırız? The best singer is standing behind the microphone. (En i