Karıştırılan Kelimeler - Confused Words

Herkesin düştüğü hataları siz de yapmayın

04/26/2011 00:15:00

Hızlı, çabuk anlamına gelen ve çok sık kullanılan bu sıfatların anlam farkını görün.


04/21/2011 09:38:00

correct - right - true arasındaki farklar ve örnekler


01/30/2010 14:50:05

DO MAKE do homework (ödev yapmak) do housework (ev işi yapmak) do the ironing (ütü yapmak) do the ironing (bulaşıkları yıkamak) do the ironing (iş yapmak) do one's best (elinden geleni yapmak) do good (iyi şeyler yapmak) do harm (zarar vermek) do a favour (iyilik yapmak) do good (hayır işlemek) do business (iş yapmak) do harm (kötülük etmek) do hair (saç yapmak) make a food (yiyecek yapmak) make a


01/30/2010 04:54:15

 Speak Talk EXERCISES - ALIŞTIRMALAR             SPEAK & TALK Talk business (İş konuşmak) Talk sense (Makul konuşmak) Talk nonsense (Boş konuşmak) Talk rubbish (Saçma konuşmak) Don't talk nonsense! (Boş konuşma!) 


01/28/2010 13:57:36

 Capitol : Bina adı  2. hear: duymak Here: burada 3. its: onun it's: it is 4. passed: yanından geçti past: geçmiş  5. peace: barış piece: parça 6. principal: başlıca, müdür, ana para principle: ilke, prensip Sıklıkla Karıştırılan Kelimeler Rome is the capital of Italy. (Roma İtalya' nın başkentidir.) John has invested all her capital. (John tüm parasını yatırdı.) Congress meet at the Capitol in Wa


01/28/2010 13:52:28

from: genellikle Türkçe'de -den, -dan karşılığını bulur. Yaygın olarak şu durumlarda kullanılır: 


01/28/2010 13:49:21

Birine bir şeyler anlatmak; genellikle bilgi ve yönerge verirken kullanılır. TELL (told, told) 


01/22/2010 19:16:59

Used to geçmişteki alışkanlıklarımız için kullanılır. Söylenmese de bu yapıda eskiden ifadesini hissederiz. Olumsuz cümle veya soru cümlesi yapmak için Be used to alışkanlıklarımızdan bahsetmek için kullanılır. Bu yapıyı takiben fiil kullanmak istersek fiillerimiz Get used to alışmak anlamında kullanılır. Bütün sıfatları fiil yapmamızı sağlayan get used to: alışkın yapısını da fiile çevirir bu say