Birlikte Kullanılanlar - Collocations


11/04/2010 11:33:43

Örnekler - Examples 


11/02/2010 16:49:43

"get" almak, kazanmak anlamlarında kullanıldığında cümlede asıl fiil konumunda yalnızdır. Yukarıdaki kullanılışlarından başka "get"in en çok kullanıldığı yerlerden biri de sıfatları fiil yaparken kullanılmasıdır. Örn: wet: ıslak; get wet: ıslanmak / drunk: sarhoş; get drunk: sarhoş olmak / tired: yorgun ; get tired: yorulmak Örnekler - Examples 


10/27/2010 00:00:00

"do" fiilinin Türkçe'si "yapmak"tır. Günlük işleri yapmak için 'do' kullanılır. Ama Türkçe'de yapmak olarak söylediğimiz her şeyi karşılamaz, İngilizce'de diğer çok kullanılan fiiller gibi kalıplaşmış belli başlı ifadelerle kullanılır. Bunlardan en çok kullanılanlar: Examples - Örnekler


10/26/2010 12:36:44

"take" sözcüğü de İngilizce'de günlük dilde konuşma ve yazmada çok sık kullanılan kelimelerdendir. "almak" anlamına gelir ama bazı kelimelerle deyimsel bir anlam oluşturmuştur. Türkçe'de bazılarını farklı kullandığımız bu ifadelerden en sık kullanabileceklerimiz: Fotoğraf çekmek, not almak, sorumluluk almak... Örnekler - Examples 


10/18/2010 15:08:58

"make" İngilizce'de çok sık kullanılan bir kelimedir. "yapmak, oluşturmak" anlamına gelir. Ama belli başlı kelimelerle kullanılır. ödev yapmak, spor yapmak; "do homework", "do sports"dur fakat kek yapmak "make cake"dir. make decision, make friend, make the bed, make a mistake, make noise, make money, make a cake "make"le birlikte kullanılanen yaygın ifadeler: Örnekler - Examples 


09/27/2010 14:59:39

İngilizce'de de aynen Türkçe'de olduğu gibi birlikte kullanılan kelimeler vardır. Eskiden beri dilimize oturmuş bazı kullanılışlar vardır. Bu kelimeler yanlış kullanıldığında anlamsız olur ya da komik ifadeler karşımıza çıkar. Örn: "paçayı sıyırmak" yerine "paçayı açmak" kullanılmaz. İngilizce'de bu kelimeler dille haşır neşir oldukça yavaş yavaş yerleşir. Pratik olması açısından "keep" kelimesiyl


01/27/2010 15:40:23

İngilizce'de bazı sözcüklerin uyumlu olduğu belirli kelimer vardır. Türkçe'de de olduğu gibi bazı kelimelerin hep birlikte kullanıldığı kelimenin yerine aynı anlama gelen başka kelime kullanıldığında kulağa hoş gelmezler. Örneğin; "ucuz kurtulmak" yerine "hesplı kurtulmak" diyemeyiz. Çok okumak bu konudaki bilgimizi geliştirebilecek en iyi yoldur. Okuyarak kelimeleri bağlam içinde hangi kelimeyle