Birlikte Kullanılan Sözcükler - Collocations - do, have, take get, make

01/27/2010 15:40:23

Collocations - Birlikte Kullanılan Kelimeler

İngilizce'de bazı sözcüklerin uyumlu olduğu belirli kelimer vardır. Türkçe'de de olduğu gibi bazı kelimelerin hep birlikte kullanıldığı kelimenin yerine aynı anlama gelen başka kelime kullanıldığında kulağa hoş gelmezler. Örneğin; "ucuz kurtulmak" yerine "hesplı kurtulmak" diyemeyiz. Çok okumak bu konudaki bilgimizi geliştirebilecek en iyi yoldur. Okuyarak kelimeleri bağlam içinde hangi kelimeyle uyumlu olduğunu görerek öğreniriz. Bundan başka, İngilizce'de bu konuda yanılmamak için kelimenin diğer hangi kelimelerle kullanıldığını gösteren sözlüklerden yararlanabiliriz.

True Wrong
The fast rain The quick rain
Fast food Quick food
A quick shower A fast shower
Quick meal A fast meal
To commit suicide (İntihar etmek)
burst into tears (gözyaşlarına boğulmak)
We entered a richly decorated room. (Lüks bir şekilde döşenmiş bir odaya girdik.)
Are you fully aware of what you are doing? (Ne yaptığının tam olarak farkında mısın?)
You need to take regular exercise to keep your body fit. (Bedenini zinde tutmak için düzenli egzersiz yapman gerekli.)
He ate three bars of chocolate today, don't let any more. (Bugün 3 tane çikolata yedi, daha fazlasına izin verme.)
My teacher wanted me to give presentation about the project. (Öğretmenim projeyle ilgili bir sunum yapmamı istedi.)
Snow was falling as our plane took off. (Uçağımız havalanırken kar yağıyordu.)
I vaguely remember that it was growing dark when we left. (Ayrıldığımızda havanın karadığını belli belirsiz hatırlıyorum.)
Have
Have a bath Banyo yapmak
Have a drink (cola, water) Bir şey içmek
Have a good time İyi vakit geçirmek
Have a haircut Saçını kestirmek
Have a holiday Tatile çıkmak
Have a problem Bir sorunu olmak
Have a relationship Bir ilişkisi olmak
Have a rest Dinlenmek
Have lunch Öğle yemeği yemek
Have sympathy Halini anlamak
Do
Do business İş yapmak
Do nothing Hiçbir şey yapmamak
Do someone a favour Birine iyilik yapmak
Do the cooking Yemek yapmak
Do the housework Ev işleri yapmak
Do the shopping Alışveriş yapmak
Do the washing up Bulaşık yıkamak
Do your best Elinden geleni yapmak
Do your hair Saçlarını apmak
Do your homework Ödev yapmak
Take
Take a break Ara vermek
Take a chance Denemek / şansını kullanmak
Take a look Göz atmak
Take a rest Dinlenmek
Take a seat Oturmak
Take a taxi Taksi tutmak
Take an exam Sınava girmek
Take notes Not tutmak
Take someone's place Birinin yerini almak
Break
Break a habit Alışkanlığı bırakmak
Break a leg Bacağı kırmak
Break a promise Sözü tutmamak
Break a record Rekor kırmak
Break a window Cam kırmak
Break someone's heart Birinin kalbini kırmak
Break the ice Buz kırmak
Break the law Kanun çiğnemek
Break the news to someone Birine kötü haber vermek
Break the rules Kuralları çiğnemek
Pay
Pay a fine Para cezası ödemek
Pay attention Dikkat etmek
Pay by credit card Kredi kartı ile ödemek
Pay cash Nakit ödemek
Pay interest İlgi göstermek
Pay someone a compliment İltifat etmek
Pay someone a visit Ziyaret etmek
Pay the bill Hesabı ödemek
Pay the price Ücreti ödemek
Pay your respects Saygı göstermek
Save
Save electricity Elektrik tasarrufu
Save energy Enerji tasarrufu
Save money Para biriktimek
Save someone a seat Yer tutmak
Save someone's life Hayat kurtarmak
Save something to a disk Diske bir şey kaydetmek
Save time Zaman kazanmak
Come
Come close Yaklaşmak
Come complete with Bitirmeye az kalmak
Come direct Düz gelmek
Come early Erken gelmek
Come first İlk gelmek
Come into view Görüş alanına girmek
Come last Son gelmek
Come late Geç gelmek
Come on time Zamanında gelmek
Come prepared Hazırlıklı gelmek
Come right back Geri geri gelmek
Come second İkinci gelmek
Come to a compromise Uzlaşmaya varmak
Come to a decision Karara varmak
Come to an agreement Anlaşmaya varmak
Come to an end Sona gelmek
Come to a standstill Duraklamak
Come to terms with Kabul etmek
Come under attack Saldırıya uğramak
Go
Go abroad Yurtdışına gitmek
Go astray Yoldan çıkmak
Go wrong Yanlış yapmak
Go bad Kötü gitmek
Go bald Kel olmak
Go bankrupt İflas etmek
Go blind Kör olmak
Go crazy Delirmek
Go dark Kararmak
Go deaf Sağır olmak
Go fishing Balığa gitmek
Go mad Delirmek
Go missing Kaybolmak
Go on foot Yürüyerek gitmek
Go online Çevrimiçi olmak
Go out of business İflas etmek
Go overseas Denizaşırı gitmek
Go quiet Sessizleşmek
Go sailing Gemi yolculuğuna gitmek
Go to war Savaşa girmek
Go yellow Sararmak
Make
Make a difference Fark yaratmak
Make a mess Karmaşa yaratmak
Make a mistake Hata yapmak
Make a noise Gürültü yapmak
Make an effort Çaba göstermek
Make furniture Ev eşyası yapmak
Make money Para kazanmak
Make progress İlerlemek
Make room Yer açmak
Make trouble Sorun çıkarmak
Catch
Catch a ball Topu yakalamak
Catch a bus Otobüsü yakalamak
Catch a chill Soğuk almak
Catch a cold Nezle olmak
Catch a thief Hırsız yakalamak
Catch fire Alev almak
Catch sight of Gözüne ilişmek
Catch someone's attention Birinin ilgisini çekmek
Catch someone's eye Dikkatini çekmek
Catch the flu Gribe yakalanmak
Get
Get a job İşi almak
Get a shock Şok olmak
Get angry Kızmak
Get divorced Boşanmak
Get drunk Sarhoş olmak
Get frightened Korkmak
Get home Eve varmak
Get lost Kaybolmak
Get married Evlenmek
Get nowhere Başarısız olmak
Get permission İzin almak
Get pregnant Hamile kalmak
Get ready Hazırlanmak
Get started Başlamak
Get the impression Etki uyandırmak
Get the message Mesajı almak
Get the sack Kovulmak
Get upset Üzülmek
Get wet Islanmak
Get worried Endişelenmek

2 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 5,00

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz