Sözlük - Dictionary

Bir tek kelimeyi derinlemesine ve bütün farklı kullanımlarıyla inceleyebileceğiniz ve hayatınıza katabileceğiniz çalışmalar

04/04/2011 11:06:00

"provide - sağlamak" kelimesinin farklı kullanımlarını görün.


02/14/2011 11:40:06

"sorry" sözcüğünün farklı kullanımları ve örnekleri


10/25/2010 15:53:11

to recognize and understand the difference between two or more things or people = farketmek, ayırt etmek Examples I can't get a driving licence, because I'm colorblind. I can't distinguish red and green. (Ehliyet alamam çünkü renk körüyüm. Kırmızıyla yeşili ayırt edemiyorum.) He was very old and unable to distinguish between his children any more. (Çok yaşlıydı ve çocuklarını birbirinden ayıramıyo


10/18/2010 16:41:43

to deliberately get involved in a situation where you are not wanted or needed burnunu sokmak, karışmak, müdahale etmek "intervene", şekil ve anlam açısından "interfere" ile benzerlik gösterdiği için karıştılabilir. interfere, bir duruma, olaya burnunu sokmak demektir. intervene ise kaygaya, tartışmaya müdahale etmek, araya girmek demektir. Examples Comparing - Karşılaştırma Don't interefere in th


10/06/2010 14:33:46

to think carefully about something, especially for a noticeable length of time iyice düşünmek, kafa yormak, düşünüp taşınmak, tartmak Mistreat - Time To Ponder Jared Hoeft - Ponder (Tracy Chapman - For my love) Examples Before he changed his job he pondered on it a lot. (İşini değiştirmeden önce bunun üstüne çok kafa patlattı.) The man was still pondering on the beautiful woman. (Adam hala güzel k