İngilizce Eş-Zıt Anlamlı Sözcükler - Synonym-Antonym Words

Kelimeleri eş ya da zıt anlamlılarıyla birlikte çalışarak öğrenmeyi kolaylaştırın

02/23/2011 17:20:50

Look at the table and choose the correct word.


12/16/2010 09:59:51

Koyu harflerle yazılmış İngilizce kelimelerin eş anlamlılarını seçiniz. (Choose synonym of the words written in bold.)


10/06/2010 00:00:00

           Choose the opposite of the highlighted verbs. (Kalın yazılmış fiillerin zıttını seçiniz.) 


10/05/2010 14:46:08

           Choose the opposite of the highlighted verbs. (Kalın yazılmış fiillerin zıttını seçiniz.) 


01/28/2010 12:45:31

whisper X yell save X spend lose X win/find forget X remember laugh X cry find X lose smile X frown begin X end give X take play X work go X stop open X close arrive X depart, leave float X sink love X hate push X pull permit X forbid accept X refuse start X finish catch X throw Zıt anlamlı fiiller ( Antonyms-Verbs) 


01/28/2010 12:42:15

day X night friend X enemy question X answer success X failure dawn X sunset fluid X solid feast X snack south X north west X east destitution X opulence certitude X doubt canger X security glory X shame friendship X animosity calamity X fortune fortitude X cowardice foresight X hindsight amusement X boredom excess X shortage ingress X egress Zıt anlamlı isimler ( Antonyms-Nouns) 


01/28/2010 12:36:16

Zıt anlamlı Zarflar (Antonym Adverbs) 


01/28/2010 12:33:56

Aşağıdaki alıştırmada verilen sıfatların zıt anlamlılarının hangi önek ile yapıldığını bulmaya çalışınız.