Eş Anlamlı İsimler - Synonym - Nouns

01/26/2010 16:07:16

Eş anlamlı İsimler (Synonym - Nouns)

Kelime Eş anlamlı kelime Anlamı
advantage benefit fayda, yarar
answer solution çözüm
approval acceptance onay, kabul
belief faith inanç
calamity catastrophe felaket
case law suit dava
conflict dispute çatışma, anlaşmazlık
correctness rightness doğruluk
element component eleman
fortune wealth servet, varlık
guest visitor misafir
income earnings gelir
lie prevarication yalan
meal repast öğün
mercy clemency merhamet, insaf
organization arrangement düzenleme
price cost maliyet
quantity amount miktar
recommendation advice tavsiye
research inquiry çözüm
shortage absence eksiklik
stability firmness istikrar
topic subject konu
training education eğitim
pharmacy chemist's eczacı
remnant leftover kalıntı
rubbish trash çöp sepeti
support reinforcement destek
variety mixture karışım
way road yol

2 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 4,50

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz