Zıt Anlamlı Sıfatlar 2 - Antonym Adjectives II

01/28/2010 12:31:29

Zıt Anlamlı Sıfatlar ( Antonym Adjectives )

Alive - Dead (Canlı - Ölü)
Backward - Forward (Arka - Ön)
Beautiful - Ugly (Güzel - Çirkin)
Blunt - Sharp (Kör (bıçak ) - Keskin)
Boring - Interesting (Sıkıcı - İlginç)
Bright - Dark (Aydınlık - Karanlıık)
Broad - Narrow (Geniş - Dar)
Clever - Stupid (Akıllı - Salak)
Closed - Open (Kapalı - Açık)
Cool - Warm (Soğuk - Sıcak)
Cruel - Kind (Acımasız - Kibar)
Dangerous - Safe (Tehlikeli - Güvenli)
Dark - Light (colour) (Açık (renk) - Koyu)
Difficult - Easy (Zor - Kolay)
Dry - Wet (Kuru - Islak)
Early - Late (Erken - Geç)
Fake - Real (Sahte - Gerçek)
Fast - Slow (Hızlı - Yavaş)
Fat - Thin (Şişman - Zayıf)
Gentle - Fierce (Nazik - Hiddetli, kızgın)
Good - Bad (İyi - Kötü)
Happy - Sad (Mutlu - Üzgün)
Hard - Soft (Sert - Yumuşak)
Heavy - Light (weight) (Ağır - Hafif)
Hot - Cold (Sıcak - Soğuk)
ill - Well (Hasta - İyi)
Innocent - Guilty (Masum - Suçlu)
Long - Short (length) (Uzun - Kısa)
Loose - Tight (Gevşek - Sıkı)
Loud - Soft (voice) (Yüksek - Yumuşak (ses))
Low - High (Alçak - Yüksek)
Modern - Ancient (Modern - Antik)
Noisy - Quiet (Gürültülü - Sessiz)
Normal - Strange (Normal - Tuhaf)
Old (people) - Young (Yaşlı - Genç)
Old (things) - New (Eski - Yeni)
Outgoing - Shy (Dışadönük - Utangaç)
Poor - Rich (Fakir - Zengin)
Right(answer) - Wrong (Doğru - Yanlış)
Right(direction) - Left (Sağ - Sol)
Rough - Smooth (Engebeli - Pürüzsüz)
Short (people) - Tall (Kısa - Uzun)
Strong - Weak (Güçlü - Zayıf)
Far - Near (Uzak - Yakın)
Cheap - Expensive (Ucuz - Pahalı)

2 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 5,00

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz