İngilizce Farklı Kelime Çalışmaları - Various Vocabulary Exercises


03/25/2010 03:05:15

       SMALL - küçük 


03/07/2010 16:12:33

OWE (ouv)  kelimesinin farklı kullanımlarını görün.


02/03/2010 16:06:21

drive fiilinin "(taşıt) sürmek" anlamından farklı anlamları da vardır. fiilinin burda bir şeyin yavaş yavaş olması anlamında değil hızla yaklaşması anlamında kullanılmıştır.  drive + adverb/proposition şeklinde kullanıldığında Bu örnekte anlamı ilk örnektekinden daha farklı. Bu şekilde deyimleşmiş bir yapı olsa da Drive Fiilinin Farklı Kullanımları The time is driving near. (Zaman hızla yaklaşıyo


02/01/2010 22:53:57

alike (aynı, benzer) - like (gibi) beside (yanında, yanına) - besides (üstelik, ayrıca, ilaveten) hard (çok, sıkı) - hardly (hemen hemen hiç, zar zor) in time (zamanında, vaktinden önce) - on time (zamanında, tam vaktinde) late (geç,son) - lately (son zamanlarda, yakınlarda) lay-laid-laid (bırakmak, sofra kurmak) - lie-lay-lain (uzanmak) - lie-lied-lied (yalan söylemek) leave (bir yerden ayrılmak,


01/28/2010 16:46:43

awfully: berbat, çok kötü, korkunç good: iyi, uygun,sağlam definite: kesin maybe: belki old: eski news: haber student: öğrenci teacher: öğretmen civil: sivil war: savaş act: rol yapmak natural: doğal alone: yalnız  together: birlikte  dry: kuru  ice: buz  dry: kuru  wine: şarap terribly: berbat bir şekilde pleased: memnun Oxymorons 


01/28/2010 14:41:46

Türkçe' ye örtmece olarak da çevirebileceğimiz bu kelimeler veya kelime öbekleri, genelde hoşa gitmeyen kelimelerin yerine kullanılmakla birlikte daha kibar veya hafif bir sözcük kullanımını da sağlarlar. İlk bölümde gördüğünüz kelimelerin yerine yanlarında gördüğümüz kelimelerin kullanımı en yaygın üstü kapalı söyleme örnekleridir. Türkçemizde de üstü kapalı söylediğimiz kelimeler bu bölüme yazıl