İngilizce Farklı Kelime Çalışmaları - Various Vocabulary Exercises ( Orta )


03/25/2010 03:05:15

       SMALL - küçük 


03/07/2010 16:12:33

OWE (ouv)  kelimesinin farklı kullanımlarını görün.


02/03/2010 16:06:21

drive fiilinin "(taşıt) sürmek" anlamından farklı anlamları da vardır. fiilinin burda bir şeyin yavaş yavaş olması anlamında değil hızla yaklaşması anlamında kullanılmıştır.  drive + adverb/proposition şeklinde kullanıldığında Bu örnekte anlamı ilk örnektekinden daha farklı. Bu şekilde deyimleşmiş bir yapı olsa da Drive Fiilinin Farklı Kullanımları The time is driving near. (Zaman hızla yaklaşıyo


02/01/2010 22:53:57

alike (aynı, benzer) - like (gibi) beside (yanında, yanına) - besides (üstelik, ayrıca, ilaveten) hard (çok, sıkı) - hardly (hemen hemen hiç, zar zor) in time (zamanında, vaktinden önce) - on time (zamanında, tam vaktinde) late (geç,son) - lately (son zamanlarda, yakınlarda) lay-laid-laid (bırakmak, sofra kurmak) - lie-lay-lain (uzanmak) - lie-lied-lied (yalan söylemek) leave (bir yerden ayrılmak,