Kategoriler

İngilizce Fiiller - Verbs

Fiiller hareket (bring, read, walk, run), oluş (shine, decompose) ve durum (become, be, feel) bildiren sözcüklerdir. İngilizce'de fiiller (verbs) ile ilgilli aradığınız her şeyi bu başlık altında bulabilirsiniz.

12/16/2010 15:15:49

İngilizce'de his ve düşünce fiilleri durum bildirdikleri için "-ing" eki almadan kullanılırlar.


09/08/2010 13:18:04

            Boşlukları cümlelerin anlamına göre "used to", "be used to", "get used to" ifadelerinden biriyle doldurunuz. 


08/02/2010 10:58:08

"prefer' de "would prefer' de tercih belirtir.


02/22/2010 15:17:02

Bazı fiiller şimdiki zamanda ya da geniş zamanı anlatsalar bile 'be' fiili "olmak" anlamına gelir ve genellikle durum bildirir ama 'continuous tense'lerde kullanılırsa "davranmak, hareket etmek" anlamına gelir. 'think' fiili "fikir beyan ederken ya da sanmak" anlamında kullanıldığında durum fiilidir ama "düşünmek" anlamında kullanırsak hareket fiili olur. 'have' "sahip olmak" anlamında kullanıldığ


02/03/2010 18:01:06

3 hali değişmeyen fiiller:   2. ve 3. halinde son harfi -t olan fiiller:   2. ve 3. halinde son harfi -d olan fiiller:   2. ve 3. halinde sonu -ght olan fiiller:   2. hali -ew 3. hali -own olan fiiller:   2. halinde -o 3. halinde -o...-en kullanılan fiiller:   2. halinde -o 3. halinde -i...-en kullanılan fiiller:   2. halinde -a 3. halinde -u kullanılan fiiller:   3. halinde -en kullanılan f


01/22/2010 19:23:22

Geçmişteki alışkanlıklarımızda bahsederken "used to" kullanırız.


01/22/2010 19:16:59

Used to geçmişteki alışkanlıklarımız için kullanılır. Söylenmese de bu yapıda eskiden ifadesini hissederiz. Olumsuz cümle veya soru cümlesi yapmak için Be used to alışkanlıklarımızdan bahsetmek için kullanılır. Bu yapıyı takiben fiil kullanmak istersek fiillerimiz Get used to alışmak anlamında kullanılır. Bütün sıfatları fiil yapmamızı sağlayan get used to: alışkın yapısını da fiile çevirir bu say