Kategoriler

Sıfat Cümleciklerinde Edat Kullanımı - Prepositional Relative Clauses

 

09/04/2011 00:00:00

Sıfat cümleciklerinde edat kullanımı ile ilgili dersimizi okuduktan sonra bu alıştırmayı yapabilirsiniz. Boşluklara uygun olan edat yerleştiriniz.


09/02/2011 00:00:00

Sıfat cümleciklerinde edatları “whom” ve “which”te cümleciğin sonunda kullanabildiğimiz gibi “which/who/whom”um önünde de kullanabiliyoruz. Akademik veya diğer resmi yazışmalarda edatın cümle sonunda kullanılması uygun olmaz. O yüzden bu şekilde kullanım tercih edilir.

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)