Kategoriler

İngilizce Vurgu Cümleleri - Cleft Sentences

Konuşurken ses tonumuzu yükselterek cümlenin istediğimiz bölümünü vurgulayabiliriz. Yazılı dilde ise bu vurguyu cümlenin öğelerinin yerlerini değiştirerek yaparız.

04/06/2011 00:00:00

Vurgu cümlelerinin bir tipi olan (it-clefts) ile ilgili dersi okumak için tıklayın.


04/06/2011 00:00:00

Vurgu cümlelerinin bir başka çeşidi de "what" soru kelimesiyle yapılan "What-clefts" cümleleridir.


04/06/2011 00:00:00

Vurgu cümlelerinin bir başka çeşidi de "all" kelimesiyle yapılan "all-clefts" cümleleridir. Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir.


01/22/2010 14:28:59

Konuşurken ses tonumuzu yükselterek cümlenin istediğimiz bölümünü vurgulayabiliriz. Yazılı dilde ise bu vurguyu cümlenin öğelerinin yerlerini değiştirerek yaparız. Türkçe yazılı dilde genellikle vurgulanmak istenen kelime fiilden önce getirilir. İngilizce'de de buna benzer bir durum vardır. Bu şekilde yapılan cümleler Cleft kelimesi cleave fiilinin geçmis kullanımıdır. cümlesinde kardeşimin yediği