Kategoriler

Be Supposed To,Be Able To

 

01/24/2012 00:00:00

Can, could ve "be able to" yapıları yetenek anlatan yapılardır. Bu yapılar arasındaki anlam farkını pekiştirmek için bu alıştırmayı çözün.


09/23/2011 00:00:00

“be to” kullanımı “be supposed to” kullanımı ile benzerdir fakat “be to” daha kesin ve daha kuvvetli bir anlam içerir. “be to” daha çok gereklilik ve zorunluluk bildirir.


09/14/2011 00:00:00

"be able to" bir güçlüğün üstesinden gelindiğini, gelinebilme ihtimali ya da potansiyeli olduğunu anlatırken kullanılır ve "-ebilmek" anlamına gelir. Örneklerle genişletilen bu konuya göz atmak için tıklayın...


09/06/2011 00:00:00

Önceden planlanmış ve programlanmış şeylerin yapılmasını veya gerçekleşmesini beklendiğini; bir şeyin yapılacağını varsaymak ya da ummak anlamlarına gelir. İş İngilizce’sinde çok kullanılır, Türkçe’ye “gerekir / gerekiyor ” olarak çevirebiliriz.

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)