Kategoriler

İngilizce Geçmiş Zaman - Simple Past Tense

Türkçede -di, -miş veya -mişti ekleriyle ifade edebildiğimiz zamandır. İngilizce’de üç farklı kullanımı vardır.
 

03/19/2012 00:00:00

"Used to" ile ilgili alıştırmayı çözmek için tıklayınız.


09/26/2011 00:00:00

Resimlerde geçmiş zamanda gerçekleşen olaylarla ilgili sorulara durumlara uygun şekilde cevap veriniz. Evet ve hayır sorularına uzun cevap veriniz.


03/08/2010 18:36:43

                      Boşlukları "Was - Were - Did" yardımcılarından uygun olanla doldurun. 


02/11/2010 18:51:44

            Fill in the blanks with appropriate form of the verb in the brackets. [Past perfect, past perfect continuous or past simple] (Boşlukları parantez içinde verilen fiilin uygun haliyle doldurunuz.) 


02/03/2010 18:01:06

3 hali değişmeyen fiiller:   2. ve 3. halinde son harfi -t olan fiiller:   2. ve 3. halinde son harfi -d olan fiiller:   2. ve 3. halinde sonu -ght olan fiiller:   2. hali -ew 3. hali -own olan fiiller:   2. halinde -o 3. halinde -o...-en kullanılan fiiller:   2. halinde -o 3. halinde -i...-en kullanılan fiiller:   2. halinde -a 3. halinde -u kullanılan fiiller:   3. halinde -en kullanılan f


01/22/2010 19:23:22

Geçmişteki alışkanlıklarımızda bahsederken "used to" kullanırız.


01/21/2010 19:37:03

Türkçede -di, -miş veya -mişti ekleriyle ifade edebildiğimiz zaman için İngilizcede kullanılan zamanlardan birisi de Nerelerde kullanıyoruz? She went Bursa yesterday. (Dün Bursa' ya gitti.) I didn't mean it (Onu kastetmedim.) Did you hear the news? (Haberleri duydun mu?) Didn't she call you last week? (Seni geçen hafta aramadı mı?) 


01/21/2010 19:29:37

Türkçede -di, -miş veya -mişti ekleriyle ifade edebildiğimiz zaman için İngilizcede kullanılan zamanlardan bir diğeri de Nerelerde kullanıyoruz? Bu zamanla birlikte kullanılan zaman zarfları şunlardır: They have solved the problem. (Problemi çözdüler.) She has found her wallet. (Cüzdanını buldu.) I haven't spoken to her. (Onunla konuşmadım.) My friend hasn't given my pencil back. (Arkadaşım kalemi

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)