Kategoriler

İngilizce Geçmiş Zaman - Simple Past Tense

Türkçede -di, -miş veya -mişti ekleriyle ifade edebildiğimiz zamandır. İngilizce’de üç farklı kullanımı vardır.

03/24/2012 17:32:00

İngilizce'de "-yordu" ekinin verdiği anlamı iki ayrı yapıyla ifade edebiliyoruz, bu konuyla ilgili alıştırmayı çözün.


03/09/2012 13:22:43

"was-were" ile ilgili alıştırmaları buradan çözebilirsiniz.


03/08/2010 18:36:43

                      Boşlukları "Was - Were - Did" yardımcılarından uygun olanla doldurun. 


02/11/2010 18:51:44

            Fill in the blanks with appropriate form of the verb in the brackets. [Past perfect, past perfect continuous or past simple] (Boşlukları parantez içinde verilen fiilin uygun haliyle doldurunuz.)