Kategoriler

İngilizce Geçmiş Zaman - Simple Past Tense ( İleri )

Türkçede -di, -miş veya -mişti ekleriyle ifade edebildiğimiz zamandır. İngilizce’de üç farklı kullanımı vardır.

02/11/2010 18:51:44

            Fill in the blanks with appropriate form of the verb in the brackets. [Past perfect, past perfect continuous or past simple] (Boşlukları parantez içinde verilen fiilin uygun haliyle doldurunuz.)