Kategoriler

İngilizce'de Zamirler - Pronouns

Zamirler, dildeki 8 kelime grubundan birisidir. Cümle içinde görevleri isimlerin yerini tutmaktır.
 

06/05/2011 00:00:00

Bir işi kendi kendine yapma anlamı veren dönüşlü zamirler İngilizce'de nasıl kullanılır? Örnekleri ve açıklamaları okuyun.


10/19/2010 10:51:33

               Put "myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves, yourselves" in the blanks. (Boşluklara "kendim, kendin, kendi, kendimiz, kendiniz, kendileri" anlamına gelen yanda koyu yazılmış kelimelerden uygun olanını yazınız.) 


10/16/2010 00:00:00

Cümlelerde belirli olmayan kişi, yer ve nesnelerin yerine kullanılır. Belgisiz zamirlerle ilgili alıştırmayı çözmek için tıklayınız.


10/15/2010 09:58:39

İsimleri işaret eden sözcüklere "işaret sıfatları", ismin yerini tutarak işaret eden sözcüklere " İşaret zamirleri" denir. Türkçe anlamına göre boşlukları uygun kelime veya kelimelerle doldurunuz.


10/13/2010 00:00:00

Nesnel zamirler, cümlede nesne durumunda olan isimlerin yerine kullandığımız sözcüklerdir.                Exercise 


07/19/2010 10:42:42

İngilizce'de şahıs isimlerinin yerinin tutan zamirlerdir. Boşlukları uygun zamirlerle doldurunuz.


07/05/2010 15:46:27

WHAT WENT WRONG? Read this funny story about indefinite pronouns.


02/26/2010 00:00:00

Choose the correct answer. (Doğru cevabı seçiniz.)                Soru Zamirleri Alıştırma - Interrogative Pronouns Exercise 


02/10/2010 19:42:48

Fill in the blanks with English of the sentences. Be careful about the indefinite pronouns! (Boşluklara cümlelerin İngilizcesini yazınız. Belgisiz zamirlere dikkat!)

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)