Kategoriler

İngilizce'de Zamirler - Pronouns

Zamirler, dildeki 8 kelime grubundan birisidir. Cümle içinde görevleri isimlerin yerini tutmaktır.

03/08/2012 18:53:30

Belgisiz zamirlerin farklı kullanımlarıyla ilgili alıştırmayı çözün.


03/08/2012 17:23:46

Birisi, bir yer, bir şey, hiçkimse, hiçbir yer, hiçbir şey anlamlarına gelen bu zamirlerle ilgili alıştırmayı çözün.


03/08/2012 14:46:59

belgisiz zamirlerden "somebody, something ve somewhere" ile ilgili alıştırmaları çözebilirsiniz.


03/01/2012 12:10:03

Kendim, kendimi, kendime ... gibi ifadelerle ilgili testi çözün


03/01/2012 11:47:00

Nesne konumundaki kişi zamirlerini emir cümleleriyle birlikte çalışın.


03/01/2012 11:26:12

Özne konumundaki kişi zamirlerini tanıma alıştırması


10/19/2010 10:51:33

               Put "myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves, yourselves" in the blanks. (Boşluklara "kendim, kendin, kendi, kendimiz, kendiniz, kendileri" anlamına gelen yanda koyu yazılmış kelimelerden uygun olanını yazınız.)