Kategoriler

İngilizce'de Zamirler - Pronouns

Zamirler, dildeki 8 kelime grubundan birisidir. Cümle içinde görevleri isimlerin yerini tutmaktır.

01/22/2010 14:52:56

Zamirler ismin yerini tutan sözcüklerdir. Soru zamirleri, ismin yeri tutan soru kelimeleridir. İngilizce'de beş tane soru zamiri vardır: what, which, who, whom ve whose. nesneleri sorarken kullanılır. insanlar ve nesler hakkında sorurarken kullanılır. insanlar hakkında sorarken kullanılır. insanlar için de nesneler de için de kullanılabilir, aitlik ifade eder. insanlar için kullanılır.  What  is i


01/21/2010 17:59:56

Zamirler dildeki 8 kelime grubundan birisidir. Cümle içinde görevleri isimlerin yerini tutmaktır. Zamir konusunu: Şahıs Zamirleri 


01/21/2010 17:50:37

Belgisiz zamirler : Everybody, everything, somebody, something, anybody, anything, another, the other, the others, others, each other kelimelerinden oluşur. 


01/21/2010 17:48:29

By myself = on my own : Kendi kendime Yourself - Kendin, kendini, kendine Himself - Kendi, kendisi By himself = on his own : Kendi kendine Herself - Kendi, kendisi By herself = on her own : Kendi kendine Itself - Kendi, kendisi By itself = on its own : Kendi kendine Ourselves - Kendimiz, kendimize, kendimizi By ourselves = on our own : Kendi kendimize Yourselves - Kendiniz, kendinizi, kendinize By