Kategoriler

İngilizce'de Zamirler - Pronouns ( Basit )

Zamirler, dildeki 8 kelime grubundan birisidir. Cümle içinde görevleri isimlerin yerini tutmaktır.

03/08/2012 17:23:46

Birisi, bir yer, bir şey, hiçkimse, hiçbir yer, hiçbir şey anlamlarına gelen bu zamirlerle ilgili alıştırmayı çözün.


03/08/2012 14:46:59

belgisiz zamirlerden "somebody, something ve somewhere" ile ilgili alıştırmaları çözebilirsiniz.


03/01/2012 12:10:03

Kendim, kendimi, kendime ... gibi ifadelerle ilgili testi çözün


03/01/2012 11:47:00

Nesne konumundaki kişi zamirlerini emir cümleleriyle birlikte çalışın.


03/01/2012 11:26:12

Özne konumundaki kişi zamirlerini tanıma alıştırması


10/13/2010 00:00:00

Nesnel zamirler, cümlede nesne durumunda olan isimlerin yerine kullandığımız sözcüklerdir.                Exercise