Kategoriler

İngilizce Eşgüdüm Bağlaçları - Coordinating Conjunctions

İki bağımsız cümleyi tek bir cümlede birleştirmek için kullanılan bağlaçlardır. Bu grubun en çalışkan bağlacı olan “and” çok sık kullanılır.

02/11/2010 14:25:06

"and, but, or, so, for" bağlaçlarını anlama göre boşluklara yerleştirin.


01/21/2010 14:36:42

kelimesinden gelen baçlarlar 7 kelime grubundan bir tanesini oluştururlar. Bağlaçları kelimeleri, kelime gruplarını ve cümlecikleri ve cümleleri birbirine bağlamak için kullanırız.  Bağlaç Çeşitleri: Bağlaçlar temel olarak üç gruba ayrılır: Eşgüdüm Bağlaçlar (Coordinators), Yan cümle Bağlaçları (Subordinators), Cümleleri bağlayan Bağlaçlar (Sentence Connectors) Eşgüdüm Bağlaçlar - Coordinators: İk