Bağlaçlar - Conjunctions

01/21/2010 14:36:42

BAĞLAÇLAR

Birleşme anlamına gelen

 "junction" kelimesinden gelen baçlarlar 7 kelime grubundan bir tanesini oluştururlar. Bağlaçları kelimeleri, kelime gruplarını ve cümlecikleri ve cümleleri birbirine bağlamak için kullanırız.

You are successful and clever. (Başarılı ve zekisin.)
He was a good father and a sensitive husband. (İyi bir baba ve duyarlı bir eşti.)
If you see her, please explain this. (Onu görürsen lütfen bunu açıkla.)
I completed the report and then sent it. (Raporu tamamladım ve sonra gönderdim.)

Bağlaç Çeşitleri:

Bağlaçlar temel olarak üç gruba ayrılır: Eşgüdüm Bağlaçlar (Coordinators), Yan cümle Bağlaçları (Subordinators), Cümleleri bağlayan Bağlaçlar (Sentence Connectors)

Eşgüdüm Bağlaçlar - Coordinators: İki bağımsız cümleyi tek bir cümlede birleştirmek için kullanılırlar. Bu bağlaçlardan önce virgül kullanılabilir.

 "AND" : ve

The teacher is explaining, and the students are listening. (Öğretmen açıklıyor ve öğrenciler dinliyor.)

Yesterday I saw you and Hakan walking in the park.

He was running so fast and he slipped down and crashed his head to a wall.

 "BUT:" ama

You needn't write each detail, but you should write the important ones. (Her bir detayı yazman gerekmez ama önemli olanları yazmalısın.)

I tried to get inside but the security man saw me so I had no choice but running away.

I don't want to go with them but my parents will offend if I don't.

SO: bu yüzden, böylece, dolayısıyla

He didn't know a foreign language, so the company didn't accept him. (Yabancı dil bilmiyordu bu yüzden şirket onu kabul etmedi.)

I wear lots of clothes on the top of another so I won't be cold.

There was hundreds of people gathered on the street, so I could hardly come here

 "OR" : ya da, yoksa

We must study, or we will forget. (Çalışmalıyız yoksa unutacağız.)

Go to a dentist or you'll suffer more.

You can pay now or when you come back to pick up the paint.

 "YET:" ama, yine de

The sun has been shining for hours, yet the ground is still wet. (Saatlerdir güneş parıldıyor yine de yer ıslak.)

He's overweight and bald, (and) yet somehow, he's attractive.

 "FOR:" -den, -dığı için

He gave up climbing at 200 metres, for he didn't have the necessary equipment. (Gerekli malzemesi olmadığı için 200 metrede tırmanmayı bıraktı.)

3 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 5,00

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz