for


08/26/2011 00:00:00

"For"un ilk akla gelen anlamı "için" olsa da, birden fazla farklı anlamları vardır. Aşağıda "for" un hangi anlamlarda ve ne gibi durumlarda kullanıldığı örnek cümlelerle açıklanıyor.


08/21/2011 00:00:00

İngilizcede bazı isimler edatlarda beraber kullanılırlar. Aşağıda isim ile "for" edatının kullanım şekillerini örnek cümlelerle sizlere sunuyoruz.


07/28/2011 00:00:00

İngilizcede bazı fiiller edatlarda beraber kullanılırlar, bazıları ise edatlarla kullanılıp anlamlarını değiştirebilirler. Aşağıda fiil ile "for" edatının kullanım şekillerini örnek cümlelerle sizlere sunuyoruz.


01/21/2010 14:36:42

kelimesinden gelen baçlarlar 7 kelime grubundan bir tanesini oluştururlar. Bağlaçları kelimeleri, kelime gruplarını ve cümlecikleri ve cümleleri birbirine bağlamak için kullanırız.  Bağlaç Çeşitleri: Bağlaçlar temel olarak üç gruba ayrılır: Eşgüdüm Bağlaçlar (Coordinators), Yan cümle Bağlaçları (Subordinators), Cümleleri bağlayan Bağlaçlar (Sentence Connectors) Eşgüdüm Bağlaçlar - Coordinators: İk

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)