bağlaçlar


07/13/2011 00:00:00

Eşgüdüm bağlaçlarıyla ilgili bu alıştırmayı çözmek için tıklayın. both .. and, either .. or, neither .. nor


02/11/2010 14:25:06

"and, but, or, so, for" bağlaçlarını anlama göre boşluklara yerleştirin.


01/30/2010 04:26:44

Cümle ve cümlecikleri birbirine bağlamak için kullanılan kelimelere bağlaç denir. Bağlaçlar ile ilgili ders anlatımını gördükten sonra bu alıştırmayı yapabilirsiniz.


01/21/2010 14:36:42

kelimesinden gelen baçlarlar 7 kelime grubundan bir tanesini oluştururlar. Bağlaçları kelimeleri, kelime gruplarını ve cümlecikleri ve cümleleri birbirine bağlamak için kullanırız.  Bağlaç Çeşitleri: Bağlaçlar temel olarak üç gruba ayrılır: Eşgüdüm Bağlaçlar (Coordinators), Yan cümle Bağlaçları (Subordinators), Cümleleri bağlayan Bağlaçlar (Sentence Connectors) Eşgüdüm Bağlaçlar - Coordinators: İk


01/21/2010 14:20:42

Bağlantılı/Denklik Bağlaçları - Correlative conjunctions Denklik bağlaçları iki yapıyı iki kelime ile birbirine bağlar. hem....... hem de  I can go both to Italy and Spain this summer. : sadece .......... değil ........... aynı zamanda Olumlu yapılarda kullanılır, anlamı olumsuza çevirir. If this project fails it will affect not only our department, but also the whole organization. He not only tur

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)